نان دادن کار مردان است

خواجه عبدالله انصاری فرمود :

بدانکه ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه نان است

و حج نمودن ، تماشای جهان است

اما نان دادن کار مردان است ...

/ 3 نظر / 29 بازدید
بچه شیطون

سلام این مطلوبو منم گذاشتم تو وبم همه بهم حرف زدند که این دیگه چه حرفیه[کلافه]