زندگی

امروز صبح که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم : 
زندگی چه می گوید؟ جواب را در اتاقم پیدا کردم. 
کولر گفت : خونسرد باش. 
سقف گفت : اهداف بلند داشته باش. 
پنجره گفت : دنیا را خوب بنگر.
ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است.
آیینه گفت : قبل از هرکاری، به بازتاب آن بیندیش.
تقویم گفت : به روز باش.
در گفت : در راه هدفهایت، سختی ها را هُل بده و کنار بزن.
زمین گفت : با فروتنی نیایش کن.

/ 2 نظر / 24 بازدید
باسکین

قشنگه خیلی کاش بتونیم عملیش کنیم

بچه شیطون

فکرکنم در حد حرف خوب باشه جالبه گرمای هوا گفت همیشه اتیشین باش سقف گفت همیشه بلای سر تو ظلم است پنجره گفت باز یا بسته بودنم مهم نیس مهم این است که دنیا همه جا یک رنگ است ساعت گفت عمر تو بسرعت میگذرد و تو هیچ نمی فهمی که چگونه گذشت و ......