میخوام باشیو باشم تا دم مرگ
میخوام باشیو باشم عاشقونه
اما اون نگاه گرمو مهربونت
منو به سمت چشمات میکشونه
میخوام باشیو باشم تا دم مرگ
میخوام کنار تو آروم بگیرم
میخوام زندونیه عشق تو باشم
میخوام واسه نگاه تو بمیرم
میخوام یه لحظه ازم دور نمونی
میخوام یه ثانیه تنهام نزاری
میخوام شادیو ، غمت رو فقط واسه خود ، خودم بیاری